Sona icon logo

Óli Mikkelsen

Brattabrekka 13, 100 Tórshavn