Sona icon logo

Gertrud Klein Kristensen

c/o Meta Klein , 480 Skála