Sona icon logo

Frida Thomassen

Grønlandsvegur 68, 100 Tórshavn